خانه > خبرنامه ي موچان > آسفالت روستاي موچان

آسفالت روستاي موچان

سلام

طي چند سال گذشته روستاي موچان دستخوش تغيييراتي بوده است

امكانات رفاهي در روستا بيشتر شده و كم كم از فاصله ي شديد با امكانات شهرنشيني كاسته شده است

اين شرايط مختص روستاي ما  نيست، بيشتر روستاهاي كشور با اجراي طرح هادي روستايي از وضعيت مطلوب تري برخوردار شده اند

چندي پيش مرحله ي دوم آسفالت خيابان ها ، كوچه ها و معابر روستاي موچان به مناقصه گذاشته شده و هم اكنون پيمانكار برنده ي مناقصه در حال انجام عمليات زير سازي مي باشد

زير سازي

اين مساله باعث افزايش رضايت مردم روستا شده است

اما بنده بر خود لازم ديدم به مسئولين روستا از جمله دهياري و كساني كه وظيفه ي شوراها را نيابتا عهده دار هستند تذكر بدهم ، بنده به عنوان كسي كه در اين حوزه تخصص و تجربه دارم در كار زيرسازي انجام شده نقايصي مي بينم كه بايد به پيمانكار تذكر داده شود. بايد توجه داشت كار زير سازي به مراتب مهم تر از آسفالت است و بايد نظارت لازم بر روند اجراي آن صورت پذيرد تا آسفالت دوام بيشتري داشته باشد. اگر زيرسازي درست انجام نشود مشكلات متعددي ( نشست ، شكستگي، ترك هاي شبكه اي كنده شدگي آسفالت و…..) به دنبال خواهد داشت

اميد است پيمانكار محترم پروژه تمام سعي خود را در حسن انجام مسئوليت خود به كار بگيرد و يك يادگاري خوب در اين روستا به جاي بگذارد.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)