خانه > فرهنگ و تاريخ > اردوي كوهپيمايي بسيجيان

اردوي كوهپيمايي بسيجيان

اردوي كوهپييمايي

 

 عكس شماره ي 2

عكس از اردوي كوهپيمايي بسيجيان روستا به همراه روحاني

سال 1386

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: