خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای حمید جعفری

ارسالی از آقای حمید جعفری

از چپ حاج عطا رمضانی و سمت راستی حاج قربان جعفری پسر حاج تقی


از راست آیت شکری، ذبیح شکری، غلامعلی جعفری


سمت راست رضا پسر حاج نقی جعفری، و حاج قربان جعفری

(Visited 30 times, 1 visits today)