خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از نوروزی

ارسالی از نوروزی


نفر سوم از چپ نشسته حاج مرتضی نوروزی
نفر اول سمت راست ایستاده با کاپشن برادرشون حاج رضا نوروزی
نفر اول از سمت چپ ایستاده حاج مجتبی نوروزی
نفر یوم از چپ ایستاده کربلایی حجت نادی


 

(Visited 15 times, 1 visits today)