خانه > خبرنامه ي موچان > ازسالی از آقای ابوالفضل صاحبی

ازسالی از آقای ابوالفضل صاحبی


تاسوعای موچان ۱۳۴۸


 

  • ………………………………….

تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


رضا جعفری



خیر اله شیری


سمت چپ حاج غلامرضا حیدری


سعید عظیمی


سربازی حاج غلامعلی صاحبی


.

حاج غلامعلی صاحبی ، محمد جعفری ، احمدرضا جعفری، منوچهر صاحبی



از راست حاج میرزا حسین عظیمی و حاج غلامعلی صاحبی



محمد ملکی و حاج حسن مختاری سال ۱۳۴۴ اداره پست تهران


بنای قدیمی امامزاده


اونی که دستش روی پیشونیشه حاج رضا طالبیه



از چپ علیرضا حیدری، محمدآقا اله وردی،سمت راست مرحوم موسی حاجی


مرحوم خیراله خلیف

(Visited 5 times, 1 visits today)