خانه > خبرنامه ي موچان > از سخنان گوهر بار امام علی (ع)

از سخنان گوهر بار امام علی (ع)

پند امام علی (ع) به مالک اشتر

 

ای مالک اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی

فردا به آن چشم نگاهش مکن

شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

امام علی (ع)

آقای  مجید الله وردی دستت درد نکنه بسیار به موقع و به جا بود


 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 265 times, 10 visits today)