خانه > فرهنگ و تاريخ > اعزام نيروهاي بسيجي به جبهه

اعزام نيروهاي بسيجي به جبهه

اعزام نيرو به جبهه

عكس شماره ي 3 

محل اعزام نيروهاي بسيجي به جبهه در شهر آستانه

اين عكس بعد اتمام جنگ به مناسبت هفته ي بسيج و در سال  1368 گرفته شده است

در اين عكس بيش از 5 تن از اهالي موچان هم ديده مي شوند

(Visited 15 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: