خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

سند شماره ي 3

اعلاميه ي امام خميني (ره) در مورد زلزله ي طبس


اعلاميه هاي ضد شاه

 

اين دست نويس آقاي صاحبيست كه در آن اشعاري درباره ي شهداي موچان نوشته شده است

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: