خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اين اطلاعيه در حمايت از شهيد محراب آية الله طالقاني در كانديتاتوري رياست جمهوري چاپ شده است

اما ايشان هرگز نامزد پست رياست جمهوري نشدند

آية الله طالقاني اولين كسي بودند كه در ايران نماز جمعه اقامه كردند…..


 

 

اعلاميه هاي ضد شاه

 

پيام مرجع عاليقدر مرحوم آية الله گلپايگاني به مردم ايران

(Visited 9 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: