خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه ي فوق مربوط به هتك حرمت به مردم نمازگذار شهر اراك مي باشد كه در روز 28 صفر سال 57 صورت گرفته است

(Visited 13 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: