خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه


 

اين اعلاميه مربوط به عيد نوروزيست كه رفتار مردم باعث خشم رژيم پهلوي شد

مردم در ايام عيد كه مصادف بود با ايام فاطميه سر درخانه ها را پرچمهاي سياه زدند

و خود نيز لباس عزا بر تن كردند و حتي به  خريد عيد هم  نرفتند

و به اين ترتيب با اعلاميه امام (ره) لبيك گويان برابر حكومت پهلوي قد علم كردند


 

اعلاميه هاي ضد شاه

اين اعلاميه در واقع كه حضرت آيةالله گلپايگاني (ره) براي ارتشبد ازهاري ارسال مي كند

(Visited 53 times, 2 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: