خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه


 

اعلاميه هاي ضد شاه


سند شماره ي:3    

اعلاميه اي كه از سوي گروه ي به نام سازمان مبارز نصر انتشار يافته است

تاريخ اين اعلاميه چاپ نشده است اما به تظاهرات و وقايع روز 13 شهريور سال 1357 اشاره دارد

اين اعلاميه ها توسط مبارزين موچاني در داخل روستا و شهر ها و روستاهاي اطراف پخش مي شده است

 

 

(Visited 173 times, 4 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: