خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه ها ي ضد شاه

اعلاميه ها ي ضد شاه

 اعلاميه هاي ضد شاه

 

اين اعلاميه ايست كه علماء اسلام به مناسبت كشتار مردم در ميدان ژاله ي تهران _ همان جمعه ي سياه_ عليه رژيم شاه منتشر كردند

پاي اين اعلاميه را آية الله مرعشي، آية الله گلپايگاني و آية الله منتظري مهر كرده اند

مهري كه مخدوش شده است متعلق به آية الله منتظري مي باشد كه بعدها امام ايشان را از سياست نهي كردند

(Visited 6 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: