خانه > خبرنامه ي موچان > ایستگاه های صلواتی

ایستگاه های صلواتی

IMG_5360 copy

در ایام محرم دو ایستگاه صلواتی طور بی وقفه پذیرای مردم بودند.

 

 


(Visited 9 times, 1 visits today)