خانه > خبرنامه ي موچان > باغات پر ميوه

باغات پر ميوه

 

عمارت

عمارت

البته اشتباه نكنيد اينجا روستاي موچان نيست،  اينجا روستاي عمارت است اين روستا هم با داشتن باغ هاي بزرگ و زيبا و همچنين چشمه ي پر آب_ درياي عمارت_ از جمله تفرجگاه هاي پر مسافر محسوب مي شه

اين روستا از طرف جاده اراك با روستاي موچان هم مرز است. ان شا الله عكس هاي بيشتري از اين روستا تهيه مي كنم و براتون ميزارم

عمارت

عمارت


 

 

 

 

 

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: