خانه > خبرنامه ي موچان > برف مي آورد پيغام زمستان را

برف مي آورد پيغام زمستان را

20140106561


 

برف


 

برف


 

برف


 

برف


برف

 

 باز مي آيد آرام آرام

سپيد سپيد از آسمان

پوشش نرم مي پوشاند زمين

مي نشيند بر پرچين

بر روي شانه هاي آدم برفي

برف مي آورد پيغام زمستان را

باز حيات سرد جاري مي شود بر زمين

درختان خفته در خواب وزين

از پشت جدار شيشه اي خانه

كودكي ايستاده

مي نگرد يورش سپاه سپيد پوشان را…..


 

 

 

 

 

 

 

(Visited 14 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: