بانک مشاغل روستای موچان

۲۴ مرداد ۱۳۹۶
  • به بخش ثبت نام مشاغل سایت خوش آمدید
  • لطفا در پر کردن موارد نهایت دقت را به خرج دهید.
  • هدف ما از این کار گردآوری اطلاعات از فرصت های شغلی وگوناگون است که پتانسیل معرفی برای کارآفرینی را داشته باشند
  • به هیچ وجه ثبت اطلاعات شما در سایت موچان به معنی تعهد به ایجاد شغل برای شما نیست.
  • کسانی که مدرک دیپلم و پایین تر دارند جای رشته تحصیلی و معدل آخرین مدرک را خالی بگذارند.

 

نام و نام خانوادگی

------------------------------------------------------

نام پدر

------------------------------------------------------

کد ملی

------------------------------------------------------

تحصیلات

------------------------------------------------------

رشته تحصیلی

------------------------------------------------------

معدل آخرین مدرک تحصیلی

------------------------------------------------------

ساکن موچان هستید؟
بلهخیر

------------------------------------------------------

ارسال فرم رزومه

رزومه کاری خود را به صورت خلاصه بنویسید و بر حسب توانایی های خود، پیشنهادهایی برای ایجاد و یا توسعه ی یک شغل را بنویسید.

------------------------------------------------------

شماره موبایل

------------------------------------------------------

شماره منزل

------------------------------------------------------

 

 

 

(Visited 46 times, 1 visits today)
دیدگاه ها مسدود است.