خانه > خبرنامه ي موچان > بهار شده و وقت جورو اومده

بهار شده و وقت جورو اومده

شايد كساني كه اهل روستا نباشند نميدونن معني جو رو  چيه

جورو  نام عملي ست كه كشاورزان با بسيج شدن و همكاري يكديگر نهر هاي آب رساني

به زمين هاي كشاورزي را از وجود گل و لاي و اشياء مزاحم عبور آب پاك مي كنند

اين كار در ابتداي سال انجام مي شود

جوررو

 

(Visited 15 times, 1 visits today)