خانه > خبرنامه ي موچان > تخم گذاري پرنده هاي وحشي

تخم گذاري پرنده هاي وحشي

سلامي دوباره

تا اينجا با هم چيزهاي زيادي رو ديديم و تجربه هاي زيادي كسب كرديم

از كوهنوردي و كوه ها اطلاعات خوبي بدست اورديم و ياد گرفتيم براي يافتن ناديده ها

دلمونو به دريا بزنيم و پا به دنياي ساير موجودات بزاريم

تابستان فصل پختگي و باروريست و همه ي موجودات خودشونو با اين روند طبيعت همگام كرده اند

گراز ها و بز هاي كوهي گرگ ها و روباه ها و پرنده ها و…….. توي فصل بهار توليد مثل خودشونو شروع كرده اندتا

توي فصل تابستان بچه هاي خودشونو بزرگ بكنند

تخم پرنده


 

پرنده هاي وحشي

در اين عكس ها ي لانه يك نوع قناري ديده ميشه كه به اصطلاح محلي اودزك ناميده ميشه

(Visited 245 times, 6 visits today)