خانه > فرهنگ و تاريخ > ترك لر عرب بلوچ فارس در يك لباس واحد

ترك لر عرب بلوچ فارس در يك لباس واحد

موچان


ترك لر عرب بلوچ فارس در يك لباس واحد به نام مقدس بسيج — پاد گان تيپ وي‍‍ژه ي شهدا

هر كدام از نفرات بالا داراي يك قوميت مجزا هستند ولب آنچه آنها را در يك جا جمع كرده است يك چيز بيشتر نيست

دفاع از اسلام….

عكس از مجتبي نوروزي

(Visited 69 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: