خانه > فرهنگ و تاريخ > تظاهرات با طعم انرژي هسته اي

تظاهرات با طعم انرژي هسته اي

22 بهمن سال 86

سال 86 بود كه آقاي احمدي نژاد دوباره مراكز هسته اي تعطيل شده را بازگشايي كرد و به اون دوران خاتمه داد ………

(Visited 9 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: