خانه > خبرنامه ي موچان, عكس ها, عكس هاي موچان, مناظر > جوشش چشمه پیران بعد از سال ها

جوشش چشمه پیران بعد از سال ها

خوش بختانه بعد از سال ها خشک سالی مردم موچان شاهد جوشش آب از چشمه کوه پیران روستای موچان هستند

(Visited 58 times, 2 visits today)