روز عاشورا

 

 

مکن ای صبح طلوع…

صبح روز عاشوراست مهمانان از نقاط مختلف، صبح خیلی زود خوشان را به موچان رسانده اند. دل ها در غم شهادت سید الشهداء محزون و چشم ها آماده باریدن است

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


(Visited 18 times, 1 visits today)