خانه > خبرنامه ي موچان > روستاي چناس

روستاي چناس

روستاي چناس رو ستاهاي هم جوار موچان محسوب مي شه.

از اين عكس ها مال اين روستاست و از روي كوه تاش كواي موچان انداختم(Visited 164 times, 3 visits today)