خانه > فرهنگ و تاريخ > زندگي حتي در جنگ

زندگي حتي در جنگ

زندگي حتي در جنگ


 

عيد نوروز شده بود همه نگران مرتضي بوديم هم اين كه برادرم بود و دوست داشتم لحظه ي سال تحويل كنار خانواده باشد

و هم اينكه مسابقات فوتبال بين روستاها شروع مي شد و مرتضي بازيكن خوبي بود و در تيم لازمش داشتيم

بلاخره او آمد با سري بانداژ شده خدا به او رحم كرده بود تركش به پيشانيش خورده بود اما آسيب جدي نديده بود

هر چند بايد استراحت مي كرد اما مسابقات انقدر حساس بود كه با سر مجروح بازي مي كرد …..

خاطرات مجتبي نوروزي

(Visited 5 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: