خانه > خبرنامه ي موچان > زندگي نامه امامزاده موچان

زندگي نامه امامزاده موچان

  سید ابو جعفر محمد که به جهت زیبایی صورت و آبی بودن چشمهایش برقع – پارچه روی خود می انداخت تا کسی جلب توجه او نشود

 

 عكس امامزاده موچان

مختصري از زندگي نامه امامزاده ابوالحسن رفيع در روستاي موچان

نسب شريف امامزاده ابوالحسن رفيع مدفون در روستاي موچان با هفت واسطه به امام هفتم (ع) منتهي مي شود كه از قرار زير است:

سيد ابوالحسن رفيع بن احمد بن صالح بن محمد بن ابي جعفر محمد البرقعي بن ابي المحسن ابراهيم العسكري بن موسي ابي سبحة بن ابراهيم المرتضي بن امام موسي الكاظم (ع)

وي سيدي جليل القدر، عظيم الشان و بسيار بزرگوار بود. او نواده ي برادري امامزاده اسحاق مدفون در روستاي آوه ساوه است كه سيدي جليل القدر و زياده با هشمت و بزرگوار بود.

سيد ابو جعفر محمد كه به جهت زيبايي صورت و آبي بودن چشمهايش برقع – پارچه روي خود مي انداخت تا كسي جلب توجه او نشود، به ابو جعفر محمد البرقعي الازرق مشهور شد. او سيدي بسيار محترم و جليل القدر بود و به احتمال قوي در روستاي حاج سيران شهرستان زنجان مدفون مي باشد. وي جد بزرگوار امامزاده ابوالحسن روستاي موچان شهرستان شازند است. سيد ابو جعفر محمد تنها يك فرزند داشت كه از او امامزاده صالح مدفون در روستاي نيره كه سيدي بسيار جليل القدر بود به وجود آمده است. فرزندان سيد ابو جعفر محمد را به بني الازرق مي گفتند تا در ميان سادات و پسر عموهاي خود يك نشانه بارز جهت شناسايي داشته باشند. برخي معتقدند كه علت اطلاق به بني الازرق بدان جهت است كه اكثر اين خاندان چشمهايشان آبي و زياده زيبا و نمكين بوده اند. به هر حال سيد صالح به خاطر سكونت جمع كثيري از سادات موسوي از نسل عمويش سيد اسحاق به ساوه مهاجرت نمود و مورد استقبال اهالي قرار گرفت و در روستاي نيره ساوه سكونت اختيار كرد و سرانجام در دهه ي آخر قرن چهارم هجري وفات يافت.

سيد صالح تنها صاحب يك فرزند بود كه نامش احمد نهاده شد. او سيدي جليل القدر و بزرگوار بود. سيد احمد داراي يك فرزند به نام رفيع بود كه مكني به ابوالحسن و جليل القدر و داراي يك فرزند به نام شفيع است

(Visited 47 times, 2 visits today)