خانه > خبرنامه ي موچان, گل ها > زندگی زیباست…

زندگی زیباست…

گاهی وقت ها واجب میشه ازدنیای شلوغ اطرافت فاصله بگیری ،

یه جای دنج پیدا کنی ، به دور از هیاهوی زندگی ماشینی، به خودت بفهمونی آرامش یعنی چی

(Visited 66 times, 1 visits today)