سفره نذری

این عکس ها واقعا بهترین عکس هایی هست که میشود گرفت این نمونه یک کار حسینی و عاشورایی است کاری که مردم را زیر یک پرچم میکشاند، ایده آشپزخانه و سفره های نذری یک جا برای همه اهالی و مهمانان باعث همدلی و اتحاد میشود. که چندسال است راه افتاده و ان شاء الله همه کارهای ما اینطور باشد حتی تعزیه خوانی ها…

(Visited 20 times, 1 visits today)