خانه > فرهنگ و تاريخ > شب نشيني رزمنده ها

شب نشيني رزمنده ها

شب نشيني

گاهي مي شد از سنگري به سنگر ديگر به شب نشيني مي رفتيم

با اينكه هميشه در كنار هم بوديم اما آن لحظات جدايي هم برايمان سخت طي مي شد…

خاطرات مجتبي نوروزي

(Visited 8 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: