خانه > فرهنگ و تاريخ > شهر سوسنگرد

شهر سوسنگرد

شهر سوسنگرد

 

عكس شماره ي : 1

آقاي محمد الله وردي در شهر سوسنگرد

اين عكس بعد از بيرون رفتن شهر از محاصره ي دشمن گرفته شده است

سال 1361

(Visited 12 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: