خانه > خبرنامه ي موچان > شهر شهباز – بازنه

شهر شهباز – بازنه

bazene

شهباز شهری در بخش قره کهریز که واقع درشهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. این شهر در شرق شازند

و در جنوب اراک واقع گریده است.این شهر از الحاق دو روستای بازنه و هفته و در سال ۱۳۹۱ تشکیل گردید.

جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، ۳۹۰۰ نفر جمعیت (۹۸۸ خانوار) بوده‌است. ناحیه صنعتی شهید بابایی

در شمال این شهر واقع گردیده‌است.

شهر شهباز(بازنه)در استان مرکزی ودر ۳۵ کیلومتری اراک و ۱۸ کیلومتری شهر شازند واقع شده است.

Picture_0035


 

 


 


 


 


 

منابع:

http://bazeneh2010.persianblog.ir

http://bazene1389.blogfa.com

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29

google maps


(Visited 25 times, 1 visits today)
 1. Avatar
  حجت اله عرفانیان
  ۱۷ آذر ۱۳۹۷ در ۰۹:۵۳ | #1

  مذهب اسلام ۱۸۳ قلب مذهب ۱۸۳ +۲۰۲ محمد علی=۳۸۵ شیعه ۳۸۵فلسفه دین الله۳۸۵اصل حکم دین اسلام ۳۸۵اصل اسلام بدین الله ۳۸۵ شیعه نام شیعه ۱۲ بار در قرآن آمده وان من شیعه” الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم نام شما یک بار هم درقرآن نیامده خجالت بکشید مذاهب بی درو پیکر نه کلید دارد نه بلیط علمی صحبت کنیم به ابجدمهدی۲۳ رهبر۲۳ اصلی۲۳جهان اسلام۲۳قلب جهان۲۳وارث ۲۳زمین۲۳+۲۳ =۴۶نماینده الله ۴۶ محمد علی۴۶نور مقدس الله۴۶دین مقدس الله۴۶مردمقدس الله۴۶ رهبرجهان اسلام۴۶رهبر جهان اسلام ۴۶رهبراصلی۴۶قائم آل محمد ۴۶ماه الهی۴۶رهبرجهان اسلام۴۶ محمد علی۴۶قلب جهان مهدی۴۶ رهبر اصلی قلب جهان اسلام۴۶اصل مذهب الله۴۶دین مذهب قرآن۴۶اصل مذهب الله۴۶محمدعلی ۴۶نماینده الله ۴۶امام اصلی بجهان ۴۶قائم ال محمد۴۶الحمدولله ۴۶ رهبر اصلی ۴۶جهان اسلام مهدی ۴۶نماینده الله ۴۶محمد علی۴۶ رکن دین اسلام ۴۶شرع دین اسلام۴۶ بسم رب المهدی۴۶ لااله الا الله ۴۵+۵۸محمد رسول الله۵۸ امیرالمومنین ۵۸ علی ولی الله ۶۶+۴۵+۵۸=۱۶۹ اولین جانشین پیامبر و آخرین جانشین پیامبر ۱۶۹ علی ۱۱۰ + ۵۹ مهدی =۱۶۹ بدون نقطه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله =۱۶۹ +۱۹۶ دین اسلام = ۳۶۵ روز سال خداوند سال را ۳۶۵ روز قرار داد بخاطر ۵ تن ۵ضربدر ۵= ۲۵شیعه۲۵ اصل اسلام ۲۵ دوازده امام ۱۲ضربدر۱۲= ۱۴۴ اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود ۱۴۴اسلام ۱۴۴ضرب ۱۴معصوم ۱۴ضربدر۱۴= ۱۹۶دین اسلام ۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶چهارده معصوم میباشد ۲۵+۱۴۴+۱۹۶= ۳۶۵ روز سال امام مهدی ۱۴۱+۹۲ محمد +۱۳۲ اسلام = ۳۶۵ روز سال امیرالمومنین ۵۸+۱۱۰علی +۵۹مهدی =۱۶۹ +۱۹۶ دبن اسلام =۳۶۵ روز سال به ابجد اسلام ۱۳۲ +۹۲ محمد +۱۱۰ علی +۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم بازم میشود ۳۶۵ روز سال پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۲۵ شیعه ۲۵ اصل اسلام ۲۵ ارباب جهان ۲۵دین آدم ۲۵ نام آدم هم ۲۵ بار در قرآن آمده است و ان من شیعه الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم ۲۵ اصل اسلام ۲۵ شیعه ۲۵ نام شیعه ۱۲ بار در قرآن آمده است هر دین و مذهبی توانست حقانیت خود را ثابت کنید اینجانب به دین و مذهبش در خواهم آمد به ابجدکبیر و صغیربا کلمه دین پروردگار پیامبر و جانشینش را ثابت بفرمائید به ابجدکبیر۶۴ دین ۶۴ الله محمد علی۶۴ +۶۴ کلید دین = ۱۲۸ حاکم جهان ۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ خداوند دره علم ریاضی قرآن را به روی گمراهان کج مذهب بسته و هرگز نمی توانند ثابت کنند روسیاه عالم میباشند مرد باشید و با کلمه لا اله الا الله ۴۵ امیرالمومنین۵۸ +پیامبر اولین و آخرین جانشین پیامبر را مشخص نمائیدمتشکرم نام شیعه ۱۲بار در قرآن آمده و ان من شیعه” الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد فرقه های وهابی باطل بوود دین اسلام۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶چهارده معصوم اهل بیت پیامبر میباشد۱۲۸کلیددین ۱۲۸حاکم جهان۱۲۸حسین ۱۲۸کلید دین ۱۲۸+۱۳۲ اسلام +۲۵ اصل اسلام شیعه =۳۶۵ روز سال مثل روز روشن است ۳۶۵ یعنی۵+۶+۳= ۱۴ معصوم ۴+۱= ۵ تن آل عباء تمام دانشمندان جمع شوند نمی توانند یک مقاله علمی به علم ابجد ریاضی قرآن بنویسند ده سال مهلت دادم ده سال دیگرهم مهلت می دهم این جانب یک ساعت این مقاله را نوشتم هر کسی یک ساعت بتواند در حضور اینجانب یک مقاله سال بنویسد این جانب به دینش در خواهم آمد لا اله الا الله ۱۶۵+۹۲محمد ۱۲۸کلید دین حسین=۳۸۵ شیعه ۳۸۵ اصل اسلام بدین الله ۳۸۵ فلسفه دین الله ۳۸۵ طریق الله۳۸۵ اسلام پیامبر۳۸۵ فقط دین اسلام ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر یا صغیر فرقی نمی کند معجزه معجزه است فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵ مذهب اسلام ۱۸۳ قلب مذهب ۱۸۳ +۲۰۲ محمد علی=۳۸۵ شیعه ۳۸۵فلسفه دین الله۳۸۵اصل حکم دین اسلام ۳۸۵اصل اسلام بدین الله ۳۸۵ شیعه

 2. Avatar
  حجت اله عرفانیان
  ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۳ | #2

  به ابجد بهترین دین ها ۷۳۷ – ۵۴۱ فتنه ها = ۱۹۶ دین اسلام ۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶ کلید بدین الله ۱۹۶ مومنین ۱۹۶ امام کل دین ۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶ یعنی چهارده معصوم ۱۴ ضربدر۱۴ = ۱۹۶ دین اسلام۱۹۶کلید بدین ادیان۱۹۶کلیداسلام ۱۹۶ چهارده معصوم میباشد ۶+۹+۱=۱۶ دین ۱۶ +۶۶ الله = ۸۲ امام ۸۲ مهدی ۸۲ به ابجد کبیر دین ۶۴+۶۴ الله محمد علی = ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ حسین ۱۲۸ حاکم جهان ۱۲۸ طبیب اهل جهانی ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ حسین ۱۲۸کلید دین۱۲۸ به علم ریاضی قرآن علم ابجد خداوند خودش جواب ما را میدهد به ابجد بهترین دین الله کدام است ۱۳۲۳ – ۱۲۰۲ سه خلیفه قاصب = ۱۲۱ یاعلی۱۲۱ به ابجد۱۸۳ مذهب اسلام ۱۸۳ قلب مذهب ۱۸۳ +۲۰۲ محمد علی=۳۸۵ شیعه ۳۸۵فلسفه دین الله۳۸۵ شیعه نام شیعه ۱۲ بار در قرآن آمده وان من شیعه” الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم نام شما یک بار هم درقرآن نیامده خجالت بکشید مذاهب بی درو پیکر نه کلید دارد نه بلیط علمی صحبت کنیم به ابجدمهدی۲۳رهبر۲۳ اصلی۲۳جهان اسلام۲۳قلب جهان۲۳ وارث ۲۳زمین۲۳+۲۳=۴۶ نماینده الله ۴۶ محمد علی ۴۶ نور مقدس الله ۴۶ رهبرجهان اسلام ۴۶ماه الهی ۴۶ قلب جهان مهدی۴۶ رهبر اصلی قلب جهان اسلام۴۶اصل مذهب الله ۴۶دین مذهب قرآن ۴۶اصل مذهب الله۴۶محمدعلی۴۶نماینده الله ۴۶امام اصلی بجهان ۴۶قائم ال محمد۴۶الحمدولله ۴۶ رهبر اصلی ۴۶ جهان اسلام مهدی۴۶نماینده الله ۴۶محمد علی۴۶رکن دین اسلام۴۶شرع دین اسلام۴۶ بسم رب المهدی۴۶ لااله الا الله ۴۵+۵۸محمد رسول الله۵۸ امیرالمومنین ۵۸ علی ولی الله ۶۶+۴۵+۵۸=۱۶۹ اولین جانشین پیامبر و آخرین جانشین پیامبر ۱۶۹ علی ۱۱۰ + ۵۹ مهدی =۱۶۹ بدون نقطه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله =۱۶۹ +۱۹۶ دین اسلام = ۳۶۵ روز سال خداوند سال را ۳۶۵ روز قرار داد بخاطر ۵ تن ۵ضربدر ۵= ۲۵شیعه۲۵ اصل اسلام ۲۵ دوازده امام ۱۲ضربدر۱۲= ۱۴۴ اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود ۱۴۴اسلام ۱۴۴ضرب ۱۴معصوم ۱۴ضربدر۱۴= ۱۹۶دین اسلام ۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶چهارده معصوم میباشد ۲۵+۱۴۴+۱۹۶= ۳۶۵ روز سال امام مهدی ۱۴۱+۹۲ محمد +۱۳۲ اسلام = ۳۶۵ روز سال امیرالمومنین ۵۸+۱۱۰علی +۵۹مهدی =۱۶۹ +۱۹۶ دبن اسلام =۳۶۵ روز سال به ابجد اسلام ۱۳۲ +۹۲ محمد +۱۱۰ علی +۵ تن +۱۲ امام +۱۴ معصوم بازم میشود ۳۶۵ روز سال پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۲۵ شیعه ۲۵ اصل اسلام ۲۵ ارباب جهان ۲۵دین آدم ۲۵ نام آدم هم ۲۵ بار در قرآن آمده است و ان من شیعه الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم ۲۵ اصل اسلام ۲۵ شیعه ۲۵ نام شیعه ۱۲ بار در قرآن آمده است هر دین و مذهبی توانست حقانیت خود را ثابت کنید اینجانب به دین و مذهبش در خواهم آمد به ابجدکبیر و صغیربا کلمه دین پروردگار پیامبر و جانشینش را ثابت بفرمائید به ابجدکبیر۶۴ دین ۶۴ الله محمد علی۶۴ +۶۴ کلید دین = ۱۲۸ حاکم جهان ۱۲۸ حسین ۱۲۸ کلید دین ۱۲۸ خداوند دره علم ریاضی قرآن را به روی گمراهان کج مذهب بسته و هرگز نمی توانند ثابت کنند روسیاه عالم میباشند مرد باشید و با کلمه لا اله الا الله ۴۵ امیرالمومنین۵۸ +پیامبر اولین و آخرین جانشین پیامبر را مشخص نمائیدمتشکرم نام شیعه ۱۲بار در قرآن آمده و ان من شیعه” الابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد فرقه های وهابی باطل بوود دین اسلام۱۹۶ کلید اسلام ۱۹۶چهارده معصوم اهل بیت پیامبر میباشد۱۲۸کلیددین ۱۲۸حاکم جهان۱۲۸حسین ۱۲۸کلید دین ۱۲۸+۱۳۲ اسلام +۲۵ اصل اسلام شیعه =۳۶۵ روز سال مثل روز روشن است ۳۶۵ یعنی۵+۶+۳= ۱۴ معصوم ۴+۱= ۵ تن آل عباء تمام دانشمندان جمع شوند نمی توانند یک مقاله علمی به علم ابجد ریاضی قرآن بنویسند ده سال مهلت دادم ده سال دیگرهم مهلت می دهم این جانب یک ساعت این مقاله را نوشتم هر کسی یک ساعت بتواند در حضور اینجانب یک مقاله سال بنویسد این جانب به دینش در خواهم آمد

 3. سعيد
  سعيد
  ۶ آذر ۱۳۹۵ در ۱۵:۰۸ | #3

  سلام
  ممنونم
  من هم خیلی دوست داشتم این کارو بکنم اما اطلاعات کافی از بازنه در اختیار ندارم اگر کسی هست که میتونه کمک کنه همینجا نظر بده

 4. Avatar
  محمد
  ۲۰ آبان ۱۳۹۵ در ۲۱:۳۲ | #4

  سلام خیلی ممنون اززحماتتان لطفا عکسهای قدیمی بازنه وافرادی که مهم بودن ونیستندو بزارید

 5. سعيد
  سعيد
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴ در ۰۸:۰۶ | #5

  ممنون…

 6. Avatar
  محمد
  ۱۳ آذر ۱۳۹۴ در ۲۱:۵۸ | #6

  Alie

 7. سعيد
  سعيد
  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ۰۰:۰۸ | #7

  سلام
  عکس ها از منابع ذکر شده برداشت شده اند

 8. ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ۱۹:۱۵ | #8

  سلام چه عکسای قشنگی

 1. بدون بازتاب