خانه > فرهنگ و تاريخ > شیرخوارگان حسینی

شیرخوارگان حسینی

زره پوشیده از قنداقه، بی شمشیر می آید
شجاعت ارث این قوم است، مثل شیر می آید

به روی دست بابا آسمان ها را نشان کرده
چقدر آبی به این چشمان بی تقصیر می آید!

زبانش کودکانه است و نمی فهمم چه می گوید
ولی می خوانم از چشمش که با تکبیر می آید

به چیزی لب نزد جز آه از لطف ستم، اما
نمی دانم چرا از دست دنیا سیر می آید!

جهانی را شفاعت میکند با قطره ی اشکی
که از چشمش تو گویی آیه ی تطهیر می آید

الهی بشکند دست کماندار تو ای صیاد
که آهو برَه ای شش ماهه در نخجیر می آید

چه زخمی خورده آیا بر کجای طفل شش ماهه!؟
که با خون دارد از این زخم بوی شیر می آید!
مربع
بخواب ای کودکم، لالا…، که سیرابت کند دشمن
بخواب ای کودکم، لالا…، که دارد تیر می آید


 

مراسم شیرحوارگان حسینی روستای موچان ۱۳۹۳

 

IMG_2642 copy

IMG_2501 copy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)