عقاب ها

توي اين پست عكس هايي گذاشتم  از پرنده ي  زيبا ي عقاب

موفق شدم به گروهي از عقاب ها نزديك بشوم و چند عكس  از عقاب ها گرفتم

فقط نفهميدم اين پرنده هاي وحشي چرا اجازه  دادند من انقدر به اون ها نزديك بشوم شايد از پرنده هايي اند كه رها سازي مي شوند

 

عقاب

 


 

عقاب

 


 

عقاب

 


 

عقاب

 


 

عقاب

 

 


 

 

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: