خانه > فرهنگ و تاريخ > عمليات عاشوراي 4

عمليات عاشوراي 4

عمليات عاشوراي 4

عمليات عاشوراي 4

افرادي كه آن سوي ساحل به خط شده اند اسيران عراقي هستند كه در عمليات عاشوراي 4

به اسارت  نيروهاي ايراني درآمده اند

(Visited 8 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: