خانه > فرهنگ و تاريخ > عمليات عاشوراي 4

عمليات عاشوراي 4

عمليات عاشوراي 4

 


عكس شماره ي 16

عمليات عاشوراي 4  زمان تخليه ي مجروحين تيپ 9 بدر مجاهدين عراق

مجاهدين بدر از جمله نيروهاي عراق بودند كه عليه رژيم صدام مبارزه مي كرده اند

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: