خانه > خبرنامه ي موچان > عنكبوت هاي باغي

عنكبوت هاي باغي

IMG_2292 copy

عنكبوت هاي باغي

اين عنكبوت هاي زبل بين گل و بوته هاي باغ ها و باغچه ها زندگي مي كنند و آفات گياهان باغي رو شكار مي كنند

و ظاهر زيبايي هم دارند

عنكبوت ها


 

عنكبوت ها

(Visited 23 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها:,