خانه > خبرنامه ي موچان > فرش، هنر جاودانه

فرش، هنر جاودانه

20131030396

 

هنر فرش بافي ، هنري ست كه نسل به نسل از گذشتگان براي آيندگان به ارث رسيده است و تنها يك هنر نيست بلكه

معرف  تاريخ ، فرهنگ و  نبوغ مردم سرزمين ماست. اين هنر هنوز هم در بين بسياري از بانوان حفظ شده است

اميد واريم فرش بافي جايگاه  واقعي خودش را در بين صنايع دستي ساير ملت ها پيدا كند

بانوان موچاني هم وارث اين ميراث ارزشمند هستند ، هر چند در سالهاي گذشته كمتر به آن پرداخته شده

اما آرزو داريم  فرش بافي در روستاي موچان دوباره احيا شود

 


 

 

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)