خانه > خبرنامه ي موچان > فصل سم پاشي لوبيا

فصل سم پاشي لوبيا

همه ي موچاني هاي عزيز ميدونيد كه كشاورز ها بعد از برداشت محصول گندم و جو بايد تا پاييز محصول لوبياي خودشونو براي برداشت آماده كنند.

 

لوبيا

 


لوبيا


 

 

 

 

 

(Visited 63 times, 3 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: