فصل غوره

خوب یواش یواش باید منتظر رسیدن انگورها باشیم

به امید بازگشت روزهایی که باغات موچان پربار و سرشار از انگور باشند مثل سال های نه چندان دور…

(Visited 7 times, 1 visits today)