خانه > خبرنامه ي موچان > كرم هاي صميمي

كرم هاي صميمي

IMG_2047

كلوني كرم ها
عكسهايي كه مي بينيد عكس دسته جمعي كرم هايي ست كه با همديگه زندگي مي كنند
اين كرم ها روي هر گياهي كه جمع مي شن اونو نابود مي كنند و بعد ميرن روي يه بوته ي ديگه
نميدونم اين كرم ها مي شن پروانه اي مگسي چيزي يا تا آخر كرم مي مونن و پدر هر چي علف تو بيابونه در ميارن

كرمها


 

كرمها


كرمها

 

(Visited 28 times, 1 visits today)