خانه > فرهنگ و تاريخ > كفن پوشان موچان

كفن پوشان موچان

كفن پوشان موچان

عكس مردم موچان روز عاشوراي  سال  1357 — تظاهرات با كفن عليه زژيم شاهنشاهي!

هنوز رژيم پهلوي بر اريكه قدرت است و كمتر كسي جرات مي كند اينگونه جان به كف عليه اين رژيم

ظالم قد علم كند

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: