خانه > خبرنامه ي موچان > كم سابقه ترين برف استان مركزي

كم سابقه ترين برف استان مركزي

روز 14 فروردين 1393 بي سابقه ترين برف تا دست كم 60 سال اخير موچان روي زمين نشست

و همه را شگفت زده كرد

 

برف 14 فروردين 93

با اين كه قبل از آن باران شديدي هم باريده بود و همچنين هواي گرم بهار

باعث آب شدن مقداري از برفها شده بود اما باز هم ارتفاع اين برف به حدود 30 سانتي متر

مي رسيد ئقديمي ها هم بارش اينچنيني برف در اين موقع سال را بي سابقه مي دانند

گفته مي شود بي سابقه ترين بارش برف در سالهاي گذشته هاي دور اتفاق افتاده

زماني مردم روستا از زير خاك كوزه اي پيدا مي كنند كه داخل آن هسته هاي چاقاله ي

خشكيده ي زردالو بوده و روي آن اين عبارات نوشته شده بوده است:
هفتاد
برفي افتاد
به حق پير
به قد تير

 

برف 14 فروردين 93


برف 14 فروردين 93


 

برف 14 فروردين 93


برف 14 فروردين 93


برف 14 فروردين 93

IMG_1930 copy


IMG_1934 copy


برف 14 فروردين 93

 

(Visited 23 times, 1 visits today)