خانه > خبرنامه ي موچان > كم كم فصل درو از راه ميرسه

كم كم فصل درو از راه ميرسه

IMG_2397 copy

در حالي كه بيشتر مناطق كشور كار برداشت محصول گندمشون شروع شده و حتي برخي نقاط به پايان رسيده و به قول كشاوزها: پول گندمشونم خرج كردن اما هنوز زمان برداشت گندم در روستاي موچان فرا نرسيده و گندم ها هنوز زمان لازم دارند تا خوشه هاشون برسه

گندمزار


 

 

گندمزار

(Visited 7 times, 1 visits today)