خانه > دسته بندي نشده > مراسم خیمه سوزان

مراسم خیمه سوزان

مراسم خیمه سوزان وقایع بعد شهادت امام حسین (ع) را یاد آور می شود که دشمن پس از شهادت آن حضرت به خیمه ها حمله برده و

ضمن غارت اموال امام و یارانش ؛ خیمه ها را هم به آتش کشیدند و اهل بیت ایشان را به اسارت گرفتند

 

محرم موچان


 

 

محرم موچان


 

 

محرم موچان


 

 

محرم موچان


 

محرم موچان

 


 

محرم موچان

(Visited 17 times, 1 visits today)
دسته هادسته بندي نشده برچسب ها: