مناظر

 

مناظر چشم نواز

چند منظره ي زيبا از موچان تقديم به شما

كم كم داره گندمزار ها قد مي كشند و جلوه ي خاصي پيدا مي كنند

علفهاي بيابوني هم دارن به انتهاي رشد خودشون مي رسند به لحاظ سرسبزي از ماه خرداد رو ميشه به فصل چشم اندازهاي بكر ياد كرد

منظره


 

منظره


 

منظره


 

منظره

 

(Visited 6 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: