خانه > خبرنامه ي موچان, مناظر > نام زمین های کشاورزی موچان

نام زمین های کشاورزی موچان

سلام این پست یکی از جالب ترین دانستنی ها در مورد موچان و نام هایی که موچانی ها روی زمین های کشاورزی خودشون گذاشتن هست. خوندن این پست برای خیلیا جالب و خاطره انگیزه

اسم های جالب زمین های کشاورزی. باغها.موتور آبها و کهریزهای موچان به لهجه شیرین #موچونی

#نکته.۱_ زمین های کشاورزی موچان به ۳قسمت تقسیم بندی میباشند.
۱_ #بهرآفتاب(بَراَفتِو)
۲_ #نصارسواره
۳_ #نصارپیاده

#نکته.۲_ زمین های کشاورزی موچان را ۶دانگ در نظر گرفته اند.(۱۰۴قسمت یا جِو) ۳دانگ آن برای بهر آفتاب و ۳دانگ دیگربرای هر دو نصار سواره و نصار پیاده است. بهر آفتاب ۴۸قسمت.که هر قسمتی به (یکجو)معروف است مثلا فلانی یک جو رعیتی یا کشاورزی دارد.که هر ۴جو یک (تَسب) است. و هر ۲تَسب نیم دانگ می باشد.و زمین های نصار ۶۰قسمت(جِو) است.که سهم نصار سوار ۳۰جو و سهم نصار پیاده هم ۳۰جو ازین ۶۰جو میباشد. هر ۵جو شامل یک تَسب و هر دوتسب نیم دانگ میشود.

زمین های بَرَآفتِو

🌱جوبالای دُمایی و دَمی
🌱قصوِوَ دَمی دُمایی
🌱تکَه
🌱رکِسَنگا
🌱پشتِ باغ
🌱چهارده شَهباز
🌱سرِخرمِن جا
🌱نخُدزارها
🌱گلَ بَند
🌱بزِرَگزار
🌱جوزار
🌱آشِسِل
🌱سیازمین دُمِ کِلیزهَ
🌱مالِگالور
🌱ته سیازمین
🌱گوکوش
🌱ابشار
🌱زیرکِودَه
🌱سیازِمین گِوورسار
🌱سیازِمین دَگَلی
🌱جومیرزاعَلی کوچیکه و بزرگه
🌱ته باغ
🏠چاه کناری
🏚چاه وسطی
🏠چاه لِب اِسفالته
🏠چاه دُمِ کِلیزهَ

زمین های نِصار_پیاده


🌱گوشَصِل
🌱زیرخَرمِن جا
🌱ناقَه
🌱زیرکِوده
🌱سیاهزمینا
🌱ماهروزا
🌱تماروزا
🌱سرکوچیکَه
🌱بچه های جُمال
🌱جومیرزاعَلی
🌱جاباق دَمی و دُمایی
🌱پشکِه بُزرگ کوچیکا و بزرگا
🏠چاه بَرقیه
🏠چاه اِصلاه

زمین های نِصار_سواره


🌱گوشَصِل
🌱باریکَه
🌱ته باریکَه
🌱بیداباد
🌱نخُدزار
🌱سه سَنگَه
🏠چاه زِمین چِغا
🏠چاه خدابیامرز حاج کریم
🏠چاه هُورزار

اسم باغ های موچان
🌳🍇دمِ کلیزهَ: که از کهریز جوبالا آب میخورده و میخورند.
🍇🌳براَفتِو :که از کهریز جوبالا آب میخورده اند. و خشک و درحال نابودی هستند
🌳🍇پشک بُزرگ:
که از کهریز گوشصل و کهریزه آب میخورده اند و درحال نابودی هستند.
🍇🌳تختی و گوشَصِل: که از آب گوشصل آب میخورده اند و در حال حاضر بیشتر باغ ها در حال نابودی هستند.

برگرفته از کانال تلگرامی روستای موچان به آدرس https://telegram.me/saitemuchan

(Visited 47 times, 5 visits today)