خانه > خبرنامه ي موچان > وقتي مساله معدن تكيه به يك مناقشه تبديل مي شود

وقتي مساله معدن تكيه به يك مناقشه تبديل مي شود

IMG_2102 copy

مدتي مي شود كه معدن تكيه براي روستاي موچان مساله ساز شده است.

چند سالي است كه يك جاده در زمين هاي برخي از اهالي روستاي موچان توسط شركت مسئول معدن تكيه احداث شده است اين شركت بدون كسب اجازه و مجوز و بدون پرداخت بهاي املاك تصرف شده به صاحبان آنها اقدام به ايجاد اين جاده نموده است

اما زماني مردم به فعاليت اين معدن واكنش نشان دادند كه شركت ياد شده از اجاره چاه پايين دست معدن شانه خالي كرد و همزمان اقدام به برداشت آب از چاههاي كشاورزي روستا كرد و باعث تشديد اين اعتراض ها و افزايش تعداد معترضين شد.

آخرين كار مسئولين معدن تكيه برنامه ريزي براي عبور تير برق از زمين كشاورزان بود و همين ماجرا شكل اعتراضات را عوض كرد و كار به تحصن مردم در مقابل معدن و شكايت زمين داران كشيد.

هرچند اين معدن براي تعدادي از جوانان روستا ايجاد اشتغال كرده است اما هيچ دليلي ندارد براي منافع خود هر كاري بخواهد انجام دهد و حق و حقوق ديگران را ناديده بگيرد. اميد است روءساي اين شركت به حق و حقوق همسايگان خود احترام گذاشته و مساله با تفاهم في مابين حل شود

maadan

عكس بالا نماي ماهواره اي معدن تكيه مي باشد همانطور كه مشخص است گستره ي فعاليت اين معدن در كوه وشين بسيار وسيع است

(Visited 24 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: