خانه > خبرنامه ي موچان > یادواره ی ۱۴ شهید روستاهای چناس تکیه و کرک

یادواره ی ۱۴ شهید روستاهای چناس تکیه و کرک

IMG_1575


این مراسم روز پنج شنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ در روستای تکیه بر گزار شد

جمعی از اهالی موچان هم حضور داشتند

 

 

 

 

یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


 

یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


 

یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


یادواره ی 14 شهید روستاهای چناس تکیه و کرک


 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 137 times, 3 visits today)