خانه > خبرنامه ي موچان > چهار شنبه سوري

چهار شنبه سوري

آخرین سه شنبه ی آخر سال را شب چهار شنبه سوری می گویند. شبی است که امروزه فقط بوته افروزی آن مانده

است.این کار را عصر سه شنبه ی آخر سال که آخرش چهارشنبه است انجام می دهند. بدین ترتیب كه کوپه های

هیزم را روی هم می گذارند خورشید که غروب کرد هیزم را در حیاط خانه یا در کوچه یا در میدان باز آتش می زنند.

چهارشنبه سوري موچان

ظهور آتش بازی :

آتش بازی در شب چهار شنبه سوری در زمان ناصرالدین شاه و به وسیله ی فرانسوی ها در ایران

رواج پیدا کرد. در ابتدا فقط برای سرگرمی شاه این نمایش انجام می شد پس از آن مردم هم در

این سرگرمی سهیم شدند و دستور نمایش آن در میدان توپ خانه صادر شد و مردم در آن جا

به تماشای آتش بازی می ایستادند و کم کم به شکلی که امروزه اجرا می شود در آمد.

بوته افروزی :

در ایران رسم است كه پیش از پریدن آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را كه از پیش فراهم كرده اند

روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در سه یا پنج یا هفت “گله” كپه می كنند. با غروب آفتاب و

نیم تاریك شدن آسمان، زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها را آتش می زنند.

در این هنگام از بزرگ تا كوچك هر كدام سه بار از روی بوته های افروخته می پرند، تا مگر ضعف و زردی ناشی

از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند و سلامت و سرخی و شادی را به هستی خود ببخشند. مردم در

حال پریدن از روی آتش ترانه هایی می خوانند :

زردی من از تو ، سرخی تو از من

غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا

ای شب چهارشنبه ، ای كلیه جاردنده ، بده مراد بنده

خاکستر چهارشنبه سوری، نحس است، زیرا مردم هنگام پریدن از روی آن، زردی و ییماری خود را،

از راه جادوی سرایتی، به آتش می دهند و در عوض سرخی و شادابی آتش را به خود منتقل می کنند.

سرود “زردی من از تو ، سرخی تو از من ” در هر خانه زنی خاكستر را در خاك انداز جمع می كند،

و آن را از خانه بیرون می برد و در سر چهار راه، یا در آب روان می ریزد. در بازگشت به خانه،

در خانه را می كوبد و به ساكنان خانه می گوید كه از عروسی می آید و تندرستی و شادی

برای خانواده آورده است.
در این هنگام اهالی خانه در را به رویش می گشایند. او بدین گونه همراه خود تندرستی و شادی را برای

یك سال به درون خانه خود می برد. ایرانیان عقیده دارند كه با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضای

خانه را از موجودات زیانكار می پالایند و دیو پلیدی و ناپاكی را از محیط زیست دور و پاك می سازند. برای

این كه آتش آلوده نشود خاكستر آن را در سر چهارراه یا در آب روان می ریزند تا باد یا آب آن را با خود ببرد.

گرد آوردن بوته، آتش زدن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت “زردی من از تو، سرخی تو از من” شاید

مهمترین اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سالهای اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را

به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است. مراسم دیگری مانند كوزه شكنی،

فال گوش نشینی، آش نذری پختن، آب پاشی، بخت گشائی دختران، دفع چشم زخمها، کندرو خوشبو، قاشق زنی،

فال گرفتن هم در این شب جزو مراسمات جالب و جذاب می باشد.

مراسم كوزه شكنی :

مردم پس از آتش افروزی مقداری زغال به نشانه سیاه بختی، كمی نمك به علامت شور چشمی، و یكی سكه به

نشانه تنگدستی در كوزه ای سفالین می اندازند و هر یك از افراد خانواده یك بار كوزه را دور سر خود می چرخاند و

آخرین نفر، كوزه را بر سر بام خانه می برد و آن را به كوچه پرتاب می كند و می گوید:

“درد و بلای خانه را ریختم به توی كوچه” و باور دارند كه با دور افكندن كوزه، تیره بختی، شور بختی و تنگدستی

را از خانه و خانواده دور می كنند.

فال گوش نشینی :

در شب چهار شنبه سوری فال گوش ایستادن و گوش کردن به حرف های رهگذران یک رسم است که سرنوشت

ما در این شب تشکیل می شود البته می توانیم بگوییم که این یک اعتقاد است زیرا فال گوش َایستادن کار خوبی نیست.

زنان و دخترانی كه شوق شوهر كردن دارند، یا آرزوی زیارت و مسافرت، غروب شب چهارشنبه نیت می كنند و

از خانه بیرون می روند و در سر گذر یا سر چهارسو می ایستند و گوش به صحبت رهگذران می سپارند و به نیك و

بد گفتن و تلخ و شیرین صحبت كردن رهگذران تفال می زنند. اگر سخنان دلنشین و شاد از رهگذران بشنوند،

برآمدن حاجت و آرزوی خود را برآورده می پندارند. ولی اگر سخنان

تلخ و اندوه زا بشنوند، رسیدن به مراد و آرزو را در سال نو ممكن نخواهند دانست.

قاشق زنی :

از کارهای شب چهار شنبه سوری قاشق زنی بود که زنان و مردان این کار را انجام می دادند. زنان و دختران آرزومند

و حاجت دار، قاشقی با كاسه ای مسین برمی دارند و شب هنگام در كوچه و گذر راه می افتند و در برابر هفت

خانه می ایستند و بی آنكه حرفی بزنند پی در پی قاشق را بر كاسه می زنند. صاحب خانه كه می داند قاشق

زنان نذر و حاجتی دارند،شیرینی یا آجیل، برنج یا بنشن و یا مبلغی پول در كاسه های آنان می گذارد. اگر قاشق زنان

در قاشق زنی چیزی به دست نیاورند،از برآمدن آرزو و حاجت خود ناامید خواهند شد. گاه مردان به ویژه جوانان،

چادری بر سر می اندازند و برای خوشمزگی و تمسخربه قاشق زنی در خانه های دوست و آشنا و نامزدان خود می روند.

آش چهارشنبه سوری :

خانواده هایی كه بیمار در خانه داشتند یا اینكه حاجتی داشتند برای برآمدن حاجت و بهبود یافتن بیمارشان نذر می كردند

و در شب چهارشنبه آخر سال “آش ابودردا” یا “آش بیمار” می پختند

و آن را اندكی به بیمار می خوراندند و بقیه را هم در میان فقرا پخش می كردند.

تقسیم آجیل چهارشنبه سوری :

زنانی كه نذر و نیازی می كردند در شب چهارشنبه آخر سال، آجیل هفت مغز به نام “آجیل چهارشنبه سوری”

از یك دكان رو به قبله می خریدند و پاك می كردند و میان خویش و آشنا پخش می كردند و می خورند. به هنگام

پاك كردن آجیل، قصه مخصوص آجیل چهارشنبه، معروف به قصه خاركن را نقل می كردند. امروزه، آجیل چهارشنبه

سوری جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوری شده است.

ریشه ی فرهنگی چهارشنبه سوری :

بطور كلی فرهنگ مردم را باید در درون زندگی مردم و از لابلای باورهای مردم جستجو كرد، از آنجا كه چهارشنبه سوری

از آئین های دیرینه ی ایرانیان است جدای اینكه امروزه آنچه درشهرهای بزرگ ایران، به خصوص تهران در این شب

انجام می گیرد بیشتر به جنگ و نزاع شبیه است تا سور و شادی! ولی میتوان با بازگشت به زمانی حدود بیست و

چند سال پیش، دریافت كه شب چهارشنبه ی آخر سال مراسم متنوعی داشت که در استانهای مختلف ایران مراسمی

با اشکال گوناگون و با سبك های سنتی صورت می پذیرفت

كه اکنون نیز برخی از آن رسوم در بعضی از استانهای ایران برگزار می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

:: استان آذربایجان شرقی
تبریزی ها در شب چهارشنبه سوری به روی هم آب یا گلاب می پاشند و معتقدند آب پاشیدن، زندگی را با سعادت

قرین می کند.از دیگر رسوم ضروری این شب، فرستادن خُنچه از منزل داماد به منزل عروس است. در این خنچه معمولاً میوه، شیرینی،

گلدانهای پرگل، ماهی و خلعت (پارچه) برای خانواده ی عروس و خود عروسگذارده می شود. دختران دم بخت تبریزی هنگام پریدن

از روی آتش می خوانند:”بختم آچیل چهارشنبه” یعنی: چهارشنبه! بختم را بازکن.

:: استان آذربایجان غربی
خانواده های ارومیّه ای در این شب به خانه ی مسن ترین فرد فامیل می روند و به خوردن آجیل سرگرم می شوند.

آجیل حتماً باید از هفت نوع خوراکی تهیه شود. این هفت نوع خوراکی می تواند از بین خوراکیهای زیر باشد:
انجیر، کشمش، مویز، خرما، توت خشک، فندق، بادام، گردو، سنجد، نخودچی، آب نبات، تخمه بدون نمک،

باسلق، برنجک (برنج بوداده) برگه هلو، برگه زردآلو

و گندم برشته. کسی که مرادی و حاجتی دارد، باید تقسیم آجیل را به عهده بگیرد تا مرادش برآورده شود.

:: استان اردبیل
در مغان، مردم پیش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه، دسته جمعی به کنار رودخانه می  روند، آتشی بر می افروزند

و جوانان در آنجا به سوارکاری می پردازند و هنگام بازگشت، زنان ظرف هایشان را از آب رودخانه پر می کنند و به خانه

می آورند و آب آن را به دور و برخانه می پاشند که با این کار، سال جدید،

سالی سرشار از روشنی و زلالی و پاکی خواهد بود.

:: استان بوشهر
بوشهری ها پس از آتش افروزی در خانه هایشان و پریدن از روی آن، با قایق از روی آب می گذرند و معتقدند

با این کار نحسی این شب از بین می رود. در ضمن کوزه ی نویی را که تا آن زمان استفاده نکرده اند، به دیوار می زنند

تا شکسته شود تا بلا و بدبختی، مثل کوزه شکسته شود.

:: استان خراسان
در خراسان مراسم کوزه شکستن به این طریق است که درون کوزه های کهنه مقدار نمک که علامت شور بختی است

و مقداری ذغال که علامت سیاه بختی است و یک سکه کم ارزش پول می ریزند و تمام افراد خانواده آن را به دور

سر می چرخانند و آخرین نفر کوزه را از پشت بام به کوچه پرت می کند و می گوید: “درد و بلام توکوزه

راه بیفته بره تو کوچه” در بعضی از نقاط خراسان در این شب به جای آش، چهار نوع پلو می پزند.

این پلوها عبارتند از: رشته پلو، عدس پلو، زرشک پلو و ماش پلو که معمولاً  به فقرا، نزدیکان و

همسایگان می دهند. در آجیل خراسانی ها مطلقاً نمک وجود ندارد، چون نمک را علامت شوربختی می دانند.

:: استان خوزستان
در اهواز، پس از پریدن از روی آتش، مراسم قاشق زنی انجام می گیرد که خانواده ها، خوراکی یا آجیل

شور و شیرین در ظرف قاشقزنان می ریزند.

:: استان سیستان و بلوچستان
در سیستان مردم گونی، پتو و نمد کهنه را به صورت گلوله در می آورند و آن را در غروب آخرین

چهارشنبه سال، آتش می زنند و معتقدند که نحوست این شب با این عمل از بین می رود.

:: استان فارس
در شیراز برای گشودن بخت دختران در شب چهارشنبه سوری به سعدیه می روند و از آب استخر سعدیه

بر سر وروی دختران می  ریزند. زنان نیز با ریختن این آب به روی خود، معتقدند که مهرشان در دل شوهر بیشتر می شود.

در این شب زنان برای برآورده شدن حاجاتشان زیر منبر مسجد جامع شهر دعا می خوانند و پس از دعا خواندن،

حلوا و آش می پزند.

:: استان کردستان
مردم کردستان مخصوصاًروستائیان، دسته جمعی به صحرا و کنار چشمه سارها می روند و پس از مدتی که به شادی

و پایکوبی و کشتی گرفتن گذراندند، هنگام مراجعت به خانه، هرکسی مقداری سنگریزه جمع می کند و بدون آنکه

به پشت سرخود نگاه کند، سنگریزه را از روی شانه به عقب پرتاب می کند و بدین ترتیب بلا و آفت را از خود

دور می سازد.از دیگر مراسم این شب، شال اندازی است که عده ای از جوانان بالای پشت بام خانه ها و کنار

درها و پنجره های همسایگان و ثروتمندان می روند و ضمن خواندن سرود و تصنیف، از دریچه ای، شال را آویزان می کنند.

اهل خانه هدیه ای را به شال می بندند که معمولاً سکه، تخم مرغ، شاخه نبات، کله قند، جوراب یا نخودچی و کشمش است.

:: استان کرمان
در کرمان مقداری ذغال، نمک، سکه ی کم ارزش پول و کمی نان درکوزه خالی می ریزند و شب چهار شنبه سوری

آن را از بالای بام به کوچه پرتاب می کنند تا بلا و کمبود از همه چیز مخصوصاً از آنچه در کوزه است دور شود.

:: استان گیلان
در روستاهای اطراف رشت، غروب شب چهارشنبه سوری، در پنج منطقه پوشال برنج را با فاصله کنار

هم می چینند، سپس آنها را آتش می زنند و برای دفع چشم زخم، اسپند در آتش می ریزند و افراد هر خانواده از بزرگ

به کوچک، سه مرتبه از روی آن می پرند و این ترانه را به گویش گیلکی می خوانند: “گل گل چهارشنبه ، به حق پنجشنبه ،

نکبت بی شه ، دولت بی یه ، زردی بی شه ، سرخی بی یه” یعنی: آتش سرخ چهار شنبه! به حق پنجشنبه نکبت برود،

دولت بیاید. زردی برود، سرخی بیاید. پس از پریدن از روی آتش ترقه در می کنند به این معنی که از نحوست چهارشنبه

در امان باشند. در این شب خورشت”ترشه تره” می پزند و آن را با کته، ماست و دوغ می خورند. صبح فردا

(روز چهارشنبه) خاکستر برجای مانده از آتش شبانه را جمع می کنند و پای درختان میوه می ریزند به این نیّت که

درختان بارورشوند و میوه ی بیشتری بدهند.

:: استان لرستان
در این شب در خرم آباد هیزم را به هفت دسته تقسیم می کنند و با فاصله های معینی در یک ردیف می چینند

و آتش می زنند و با خواندن : “زردی مه د تو، سرخی تو د مه” یعنی: زردی من از تو و سرخی تو از من و از روی آن می پرند.

:: استان مازندران
در روستاهای مازندران در شب چهار شنبه سوری، علاوه بر کشتی گرفتن و اسپند دودکردن، انواع آشها پخته می شود

از جمله “آش هفت ترشی” که از هفت نوع سبزی و هفت نوع ترشی و هفت نوع حبوبات در آن استفاده می شود و نیز

“گزنه آش ” که یکی از سبزی های مصرفی در آن، گزنه است.

اعتقاد براین است که خوردن این آش بسیاری از بیماریها و کسالتها را از بین می برد.

:: استان مرکزی
در این استان، علاوه بر مراسم آتش بازی، برای آمرزش اموات مقداری خرما یا شکر پنیر تهیه می کنند و یا حلوا

درست می کنند و سرگذر می ایستند و به عابران تعارف می  کنند. هر رهگذر وظیفه دارد یک دانه بردارد و

قبل از خوردن، برای آمرزش اموات خیرات دهنده،حمد و سوره ای بخواند و سپس خوراکی را بخورد.

تحریف آیین چهارشنبه سوری :

یافته های پزوهشی نشان می دهد كه تمامی آیین ها و یادمان هایی كه مردم ایران در هنگامه های

گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است، با منش،

اخلاق و خرد نیاكان ما در آمیخته بود و در همه آنها، اعتقاد به پروردگار، امید به زندگی، نبرد با

اهریمنان و بدسگالان و مرگ پرستان، در قالب نمادها، نمایش ها و آیین های گوناگون نمایشی

گنجانده شده بود. رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نطیر آنچه كه امروزه تحت

نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم، در هیچكدام از این آیین ها دیده نمی شود. بهتر است بگوییم

كسانی كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتی مردم را هدف می گیرند، با تن دادن به رفتاری

آمیخته به هرج و مرج روحی، آیین چهارشنبه سوری را تحریف كرده اند. پس امیدوارم دوستان

عزیز با خواندن این مطالب، قشنگی این رسم كهن ایرانی را با انجام كارهای خطرناك و استفاده از ترقه های

غیر مجاز خراب نكنند …

(Visited 18 times, 1 visits today)
 1. سعيد
  سعيد
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۹:۲۳ | #1

  سلام
  من اين موضوع رو به مسئول كاپ واگذار كردم . اون هم قبول كرد از تيم ها عكس بگيره
  و همراه نتايج به من بده .اما خبري نشد
  وقتي خودشون نمي خوان همكاري كنن تقصير كسي نيست

 2. Avatar
  محسن
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ در ۱۸:۰۳ | #2

  سلام
  راستي چرا از كاپ عيد عكسي نزاشتيد؟؟؟؟

 3. سعيد
  سعيد
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۸:۱۵ | #3

  سلام
  خيلي خيلي ممنونم از شما و از همه ي دوستان منم به همگي يك ساله شدن سايت رو تبريك مي گم

 4. Avatar
  رضا عظیمی
  ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۶:۵۷ | #4

  باسلام آقای جهانگیری بنده به نوبه خود از زحمات یکساله جنابعالی تشکر نموده و آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما دارم .

 5. سعيد
  سعيد
  ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۷:۵۵ | #5

  سلام آقا مجيد
  دقيقا منظورتونو نفهميدم اما:
  اگه صفحه ي وارد كردن يوزر و پسورد براتون باز مي شه ولي بعد از اكي كردن وارد صفحه ي ديگه اي مي شيد به خاطر اينه كه مرور گر شما قديميه احتمالا با ايترنت اكسپلورر وارد مي شيد، دنبال كلمه ي continue anyway يا Continue without upgrading بگرديد و روي اون كليك كنيد
  يا اينكه از مرور گر بروز تري استفاده كنيد پيشنهاد من استفاده از فاير فاكس هست
  در غير اين صورت مشكل به سايت بر مي گرده و از شما كاري ساخته نيست

 6. Avatar
  مجید
  ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۷:۱۸ | #6

  سلام آقا سعید مشکلی برای باز شدن ایمیل برام به مجود اومده وقتی وارد یاهو میشم ای دی رواصلا نمیاره فقط لیست یاهو رو آبی باز میکنه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم. مجید اله وردی

 7. سعيد
  سعيد
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در ۲۱:۳۲ | #7

  سلام آقاي عظيمي
  خيلي ممنون
  من هم سالي پر از خوبي و شادكامي رو براي شما و خانواده ي محترمتون آرزومندم

 8. Avatar
  رضا عظیمی
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در ۰۹:۲۴ | #8

  با سلام آقای جهانگیری سال نو را به شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و پیروزی برای جنابعالی دارم

 9. سعيد
  سعيد
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۱ | #9

  سلام
  زنده باشي
  ممنون آقا مجيد 😳

 10. Avatar
  مجید
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۴ | #10

  سعید جان سلام زحمت کشیدی دستت درد نکنه سال نورا بهت تبریک میگم امیدوارم سال جدید بشید 2 تا

 1. بدون بازتاب