خانه > خبرنامه ي موچان > گل هاي محمدي

گل هاي محمدي

گل محمدي


 

گل محمدي

گل هاي محمدي

نيمه ي اول ماه خرداد فصل گل هاي محمدي مي باشد

اين گل زيبا به خاطر عطر و بوي خوشي كه دارد به اين نام مشهور شده است…..

از قديم الايام رسم است هر كس اين گل را بو مي كند يك صلوات هم مي فرستد و به اين ترتيب با همراه داشتن

اين گل هم خود را معطر مي كند و هم با فرستادن صلوات هاي پي در پي دهان خود را نيز به اين ذكر زيبا خوش بو مي كند

گل محمدي


گل محمدي


 

گل محمدي


گل محمدي


 

گل محمدي


 

گل هاي محمدي


 

گلهاي محمدي

 

(Visited 171 times, 5 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها:, ,